Física i química 4 ESO
(FQ4)

 Aquest curs requereix una clau d'inscripció

Aquest curs constitueix un espai virtual de formació i consulta per a l'alumnat de 4rt d'ESO que cursa la matèria específica de Física i Química.
Aquest curs requereix una clau d'inscripció