VÍDEOS RELACIONATS

tv2

Documental i col·loqui sobre INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES al programa "Para Todos la 2" amb Montserrat del Pozo (Escola Montserrat), Meritxell Cano (UAB), Àlex Sala (GRAIM) i Carme Pellicer (Trilema Educación)


De las inteligencias múltiples a la educación personalizada,(1 de 2) Howard Gardner, Redes 114


 

De las inteligencias múltiples a la educación personalizada,(2 de 2) Howard Gardner, Redes 114